Links

(klik op de afkorting)

KIKA

Kinderen Kankervrij werft fondsen, die ten goede komen aan de zeven kinderkankercentra in Nederland. Om precies te zijn: aan onderzoek waarmee deze centra versneld therapieën beschikbaar willen maken voor een betere behandeling en genezing van kinderkanker. Minder pijn en strijd. En meer genezing en kwaliteit. Dat is waarvoor KiKa uw steun vraagt. Want kinderen met kanker worden liever gisteren beter dan vandaag.

VOKK

Vereniging ‘Ouders, Kinderen en Kanker’ is een belangenvereniging van gezinnen met een kind met kanker. De missie van de VOKK is het steunen en begeleiden van gezinnen met een kind met kanker in alle fasen en het bevorderen van optimale zorg voor kind en gezin. De kerntaken van de VOKK zijn voorlichting, persoonlijke contacten, belangen-behartiging, individuele dienstverlening en kwaliteitstoetsing.

Prinses Maxima Centrum

Nationaal Kinderoncologisch Centrum. De concentratie van topzorg en toponderzoek op het gebied van kinderoncologie in één centrum, vergroot de overlevingskansen en verkleint de gezondheidsproblemen tijdens en na de behandeling. Alle kinderoncologische topzorg zal in het PMC worden geconcentreerd, terwijl minder complexe onderdelen van de zorg, onder supervisie van het PMC, worden uitgevoerd in meebehandelende (‘shared care’) ziekenhuizen verspreid over het land. Met de komst van het PMC verwerft Nederland, zowel in Europa als wereldwijd, een zeer belangrijke positie op het gebied van kinderoncologie.

CBTRF

Children’s Brain Tumor Research Foundation is een Amerikaanse non-profit organisatie die zich inzet voor o.a. het bevorderen en ondersteunen van onderzoek en het opbouwen van het bewustzijn over zeldzame, kwaadaardige, hersentumoren bij kinderen. CBTRF bestaat uit en reikt uit naar ouders van kinderen met een zeldzame kwaadaardige hersentumor, artsen, onderzoekers, verzorgers en betrokken.

KANJERKETTING

Om kinderen met kanker in iedere stap van hun ziekte te steunen, beloont de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker hen met de KanjerKetting. Bij elke behandeling krijgen de kinderen een kraal om aan hun KanjerKetting te rijgen. Na afloop van de behandeling is de KanjerKetting een tastbare herinnering aan de ziekteperiode.

kanjerketting
Kanjerketting Thomas

Een blog over een kindje geboren met een zeer zeldzame en agressieve vorm van kinderkanker, een ATRT tumor.